Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                 Informatie Konijnen

 

 

Informatie uit PVA - Clubblad

 

Megacolom bij konijnen. Bron tijdschrift : Bunny mad!  Spring 2017

   Enge4ls talig

 

Het Tan konijn   uit PVA- Clubblad december 2012

 

TANDEN EN TANDPROBLEMEN BIJ KONIJNEN uit PVA- Clubblad februari 2015

 

● Konijnen en wetenswaardigheden 

  Door Cor Krieger: uit clubblad  P.V.A augustus en oktober 2009

● Konijnen en syfilis

Ziekten bij konijnen

●  Witte kleindieren, heel mooi. Maar hoe houden we ze wit? Hoe maken we ze schoon als ze vies zijn? Uit PVA- clubblad Februari 2012

● Nieuwe entstof voor konijnen Uit PVA- clubblad Februari 2012

Madenziekte ( Myasis) uit PVA- Clubblad Oktober 2011

ENTEROCOLITIS OF DIKKE BUIKENZIEKTE  uit PVA- Clubblad maart 2012

Konijnen : Praatjes bij de plaatjes uit PVA- Clubblad december 2012

Konijnenoog:  lensvertroebeling ( cataract) uit PVA - clubblad oktober 2013

Konijnen:  eetbare en giftige planten uit PVA - clubblad december 2013

Konijn &  Zintuigen   uit PVA - clubblad mei 2014

 

Conditioneren, conditie en verzorging van konijnen  uit PVA -clubblad mei 2014

Konijnen : Splay Leg uit PVA -clubblad februari 2017

 

Diversen

 

Leidraad puntenkeuring konijnen

 

 

Tatoeage konijnen

 

 

Leerboek konijnen  van Kleindierenliefhebbers Nederland

Workshop startende fokkers .

http://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/Leerboek%20konijnen.pdf

 

 

Rammetje of voedstertje ?  Handig voor de startende konijnenfokkers.

 

 

Stalboekje konijnen 2017
 
Handboek voor natuurlijke diergezondheidszorg met kruiden en andere natuurproducten. Zie:

 https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353333353730