Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                 Fokkerskaarten, Merken en Ringen

       

Bestellen en afzeggen van fokkerskaarten dient via de Secretaris te geschieden. Bij een nieuwe aanvraag van een fokkerskaart is een abonnement op het Kleindiermagazine verplicht. De inning van de kosten van de fokkerskaarten geschiedt door de administratie van de Kleindierenpublicatie.

 

Let op: Bij de bestelling van ringen is opgave van uw NIEUWE fokkerskaartnummer verplicht. Dit nieuw fokkerskaartnummer vindt u op de factuur die door Kleindierenpublicaties aan u is gezonden.

    

Hoenders en Sierduiven:                   ( KLN) :                 ( NBS):

- Ringen per stuk                               0,28*                     0,35*

- Adm.+ Portkosten per bestelling       1,75                  1,35

 

Konijnen en                   ( KLN)

- Kosten tatoeage per stuk     0,50

- Kosten Fokkerskaart KLN 15,-* + Abonnement "KleindierMagazine" 34*: Samen = 49,-*  ( 2015 )

 

* = onder voorbehoud wijzigingen

 

Bestellingen van ringen worden alleen dan uitgevoerd wanneer betaling contant of giraal door de ringencommissaris ( A. van den Brink) is ontvangen.

Bank / IBAN-nummer:   NL79 ASNB 0772 9475 38

E-mail: a.van.den.brink@upcmail.nl