Informatiefolder PVA  

Facebook PVA

Startpagina       Ledenvergaderingen en activiteiten        PVA - Nieuwsberichten       Wat fokt PVA         Gezamenlijk vervoer          Fokkerskaarten, merken en ringen         Links

                          Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis       Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek          Formulieren        Jongdierenavond         Foto's            PVA clubblad

                          Duivensportcentrum        Informatie hoenders      Informatie duiven      Informatie konijnen          Informatie siervogels en watervogels       Informatie overigen    

 

 

 

 

 

                                                         Fokkerskaarten, Merken en Ringen

       

Bestellen en afzeggen van fokkerskaarten dient via de Secretaris te geschieden. Bij een nieuwe aanvraag van een fokkerskaart is een abonnement op het Kleindiermagazine verplicht. De inning van de kosten van de fokkerskaarten geschiedt door de administratie van de Kleindierenpublicatie.

 

Let op: Bij de bestelling van ringen is opgave van uw NIEUWE fokkerskaartnummer verplicht. Dit nieuw fokkerskaartnummer vindt u op de factuur die door Kleindierenpublicaties aan u is gezonden.

    

Hoenders en Sierduiven:                   ( KLN) :                 ( NBS):

- Ringen per stuk                               0,28*                     0,35*

- Adm.+ Portkosten per bestelling       1,75                  2,-

 

Konijnen en                   ( KLN)

- Kosten tatoeage per stuk     0,50

- Kosten Fokkerskaart KLN 15,-* + Abonnement "KleindierMagazine" 34*: Samen = 49,-*  ( 2015 )

 

* = onder voorbehoud wijzigingen

 

Bestellingen van ringen worden alleen dan uitgevoerd wanneer betaling contant of giraal door de ringencommissaris ( A. van den Brink) is ontvangen.

Bank / IBAN-nummer:   NL79 ASNB 0772 9475 38

E-mail: a.van.den.brink@upcmail.nl