Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                           PVA Nieuwsberichten   

Heeft u bijzondere resultaten behaald op een tentoonstelling? Of is er ander PVA- nieuws?    Mail dit naar redactie@pva-apeldoorn.nl     

 

  Antwoord zomerpuzzel 2017 behorend bij PVA clubblad mei 2017

 

PVA Nieuwsberichten

 

 Nieuwsberichten van Jan ter Horst

 

 

Artikelen vogelgriep , konijnenwelzijn en meer.

 

 

 

 

 

In Memoriam

Ad Boks

 

Op 21 augustus is Ad Boks op 77 jarige leeftijd overleden. Hij was Erelid van Sport en Nut. en  P.V.A.

Hij was een vakkundig keurmeester, speciaal de Nederlandse Hoenderrassen hadden zijn aandacht.

Hij heeft hiervoor veel gedaan met publicaties en diverse projecten voor het behoud van deze rassen.

Zelf fokte hij: Sultans, Kuifhoenders, Uilebaarden en Kraaikoppen. Ook diverse Watervogels heeft hij gefokt.

De vereniging en individuele leden konden altijd een beroep doen op zijn kennis en kunde.

Wij wensen zijn vrouw Wil en kinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Namens bestuur en leden P.V.A. Apeldoorn.

 

 

 

 

 

Europashow 2018 .Hoe kan ik meedoen (gemailde versie).pdf

 

  Eierhandelaren: 'Wees terughoudend met Exzolt tegen bloedluis'

 

 https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/08/eierhandelaren-wees-terughoudend-met-gebruik-exzolt-tegen/?tid=TIDP111235X0E7291F8A0654230B258D1D4D93D5B1CYI5&utm_campaign=2018_Pluimveeweb&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=201801108_PW_NB

 

 

  Hieronder twee belangrijke nieuwsberichten. Inmiddels is in BelgiŽ ook bij een bij een pluimveehandelaar van hobbypluimvee in Haaltert (Oost Vlaanderen) NCD vastgesteld. De Belgische autoriteiten zien dit als een professioneel pluimveebedrijf, waardoor de commerciŽle sector in BelgiŽ ook wordt getroffen door beperkende maatregelen.

 

(1) NCD uitbraken (klassieke vogelpest) in BelgiŽ

Sinds eind april zijn er bij 10 hobbypluimveehouders verspreid over BelgiŽ uitbraken met velogeen NCD-virus vastgesteld. De helft van deze uitbraken heeft zich in de afgelopen  weken voorgedaan. Dit zou erop kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreidt. Het betreft een virus-stam met  zeer hoge ziekteverschijnselen.

 

De huidige geregistreerde NCD-vaccins zijn goed in staat zijn een hoge bescherming tegen deze stammen op te wekken. Hiervoor moeten de vaccinaties wel goed uitgevoerd worden, zodat ze goed aanslaan. Extra vaccinaties kunnen overwogen worden. De  geregistreerde vaccins zijn te verdelen in levend via spray, drinkwater of oogdruppel toe te dienen en dode vaccins via injectie toe te dienen.

 

Alleen de enting met daarbij de entverklaring moet door een dierenarts toegepast worden. Extra vaccinaties mogen door de dierenarts verstrekt worden aan de hobbyhouder. De meeste vaccins geven maximaal enkele maanden bescherming en daardoor is het belangrijk om extra vaccinaties uit te voeren bij uw dieren.

 

Het huidige risico op NCD-uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld. Met extra alertheid en maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken bij Nederlandse kippenliefhebbers aanzienlijk verlaagd. Ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

 

(2) Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

 

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

 

 

Namens Harry Arts, dierhouderijaangelegenheden

 

 

Met vriendelijke groet,

Evert van de Waerdt

  

Penningmeester

E. van de Waerdt

Meentsteeg 8

3953 MV Maarsbergen

T. +31 (0) 33 285 8631

M. +31 (0) 6 55 11 44 05

Email: penningmeester@kleindierliefhebbers.nl

 

 

 

NCD uitbraken (klassieke vogelpest) in BelgiŽ (juli 2018)

 

 Zie: https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv.html

 

 

 

Uit de bladen:

https://www.groenkennisnet.nl/web/show/search?id=7107175&langid=43&from=&to=&webid=3617332&searchid=7119698&key=&value=tijdschrift=%2522Kleindier%2520magazine*%2522&digitaal=ja&documenttype=Artikel

 

● Reactie Noordshow op facebook:

Om veel zorgen alvast weg te nemen de Noorshow 2019 gaat gewoon door !!

Beste mensen, het artikel wat vanmorgen is verschenen in de perst omvat een redactioneel artikel .
Zoals u wellicht weet zijn we al maanden bezig om ons jubileum meer glans te geven, hiervoor is geld nodig.
Eťn van de partijen is de gemeente Assen hun reactie heeft u kunnen lezen.

Afgelopen dagen hebben we 2 zeer motiverende vergaderingen gehad met de leden en het bestuur om het 40 jarige bestaan van de Noordshow te vieren op een bijzonder manier...

Wij gaan er voor U ook ?

Team Noordshow 4.0 ( https://www.facebook.com/pg/Noordshow/posts/?ref=page_internal
)

Jaarlijkse Noordshow niet meer gewenst in Assen

Zie: http://www.dvhn.nl/drenthe/Jaarlijkse-Noordshow-niet-meer-gewenst-in-Assen-23531326.html

● Vogelmijt-arm kaní

 

 

Opnieuw vogelgriep bij wilde vogel in Nederland

 

Bron:
https://www.boerderij.nl/Ö/Opnieuw-vogelgriep-bij-wilde-voÖ/

Opnieuw vogelgriep bij wilde vogel in Nederland
Voor de tweede keer in 2 weken tijd is in Nederland hoogpathogene vogelgriep vastgesteld bij een dode wilde vogel.

De dode vogel (een bruine kiekendief) werd net als de vorige gevonden bij het Eemmeer, een randmeer tussen Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Bij de kiekendief heeft Wageningen Bioveterinary Research het hoogpathogene H5N6-virus vastgesteld. Dat is hetzelfde virus dat vorige week werd vastgesteld bij een wilde eend, eveneens afkomstig uit het Eemmeer en op een hobbybedrijf in het noordoosten van Duitsland.
Lees verder onder de kaart.

Strenge hygiŽnemaatregelen

Avined laat weten dat de nieuwe besmetting weer het belang onderstreept om zoveel mogelijk met strenge hygiŽnemaatregelen het virus buiten de pluimveesector te houden. Pluimveebestuurders Eric Hubers (LTO/NOP) en Hennie de Haan (NVP) noemden de andere meldingen eerder deze week al verontrustend.
Risicoanalyse van de dreiging

Wageningen Bioveterinary Research komt volgende week met een risicoanalyse van de dreiging voor de Nederlandse pluimveehouderij. Het ministerie en de sectororganisaties hebben afgesproken dat het instituut dit met enige regelmaat zal gaan doen, naast de formele adviezen van de Deskundigengroep Dierziekten aan de overheid.

 

Levend Erfgoed Expo moet het zonder pluimvee stellen

Zie:

http://www.vilt.be/levend-erfgoed-expo-moet-het-zonder-pluimvee-stellen

EU wil risico's hoogpathogene vogelgriep verder beperken

De EU heeft een nieuw besluit genomen over maatregelen ter voorkoming van hoogpathogene vogelgriep. De maatregelen zijn met ingang van 10 augustus van kracht en hebben vooral gevolgen voor landen die het tot dusver niet zo nauw namen met preventie van vogelgriep. Voor Nederland verandert er niet veel.

Met het besluit draagt de EU lidstaten op gebieden met een hoog risico aan te wijzen. In die gebieden moeten maatregelen worden getroffen die het risico op overdracht van het hoogpathogene vogelgriepvirus van wilde vogels op pluimvee voorkomen. Opmerkelijk is het verbod om ganzen en eenden samen te houden met pluimvee bij een verhoogd risico op insleep van het virus. Het is echter aan de lidstaten om te bepalen of dit verbod echt nodig is.

Het besluit - dat overigens geen onderscheid maakt tussen commercieel en hobbymatig gehouden pluimvee - heeft een hoog ''nee-tenzij'' gehalte. Zo is het houden van pluimvee in de open lucht verboden. Het houden van pluimvee in de open lucht blijft echter toegestaan als het pluimvee met netten, daken of horizontale weefsels of door andere passende middelen beschermd is tegen contact met wilde vogels. Het alternatief waarbij pluimvee binnenshuis of onder een afdak voer en water wordt gegeven is ook voldoende. Als de toegang van wilde vogels maar in voldoende mate wordt afgeschrikt en wordt voorkomen dat wilde vogels met voor het pluimvee bestemd voeder of water in contact komen.

Het gebruik van watervoorzieningen voor pluimvee in de open lucht, zoals vijvers, is in hoog risico-gebieden in principe ook verboden, tenzij deze vanwege dierenwelzijn vereist zijn en de dieren voldoende tegen wilde vogels worden afgeschermd.

Als in een hoog risico gebied een verhoogd risico bestaat op insleep en verspreiding van hoogpathogene vogelgriep, dan moeten de lidstaten overgaan tot handhaving van de maatregelen. Dan geldt er ook een tentoonstellingsverbod, ''tenzij het risico op verspreiding van virus tot een minimum wordt beperkt.''

Nederland heeft een regio-indeling gemaakt voor de vogelgriep. In 2018 zijn de regio's 8,11,17, 18,19 en 20 aangemerkt als regio's waarin de ophokplicht eerder werd beeindigd dan in de overige regio's.

vogelgriep regios redactie Levende Have

Presentatie zienswijze Ruimings- en vaccinatiebeleid

Geven veranderende omstandigheden aanleiding om onderdelen van het ruimings- en vaccinatiebeleid opnieuw te bezien?

Zie:

https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/showdww/Presentatie-zienswijze-Ruimings-en-vaccinatiebeleid.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Dierenwelzijnsweb&utm_term=111

Column: bouwen aan imago

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/pluimvee-columns/huub-fransen/bouwen-aan-imago/

Een lekkere man voor meer balans

Voedselverspilling is hot. Boeren en tuinders komen in actie. Bijvoorbeeld de biologisch-legpluimveehouders Marjanne en Chris Borren uit Voorthuizen. Zij mesten haantjes af. ĎDe Lekkere Maní maakt hier rillettes van en serveert dit op festivals of andere bijzondere (eet)gelegenheden.

Zie: https://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Achtergrond/2018/8/Een-lekkere-man-voor-meer-balans-317583E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2018-08-04|Een_lekkere_man_voor_meer_balans

Interessante konijnenfeiten

Zie: http://blog.omlet.nl/2018/06/28/interessante-konijnenfeiten/

 

 

2-6-2018

Acute snot bij leghennen en hobbykippen

Bij een koppel leghennen is recent klinische verschijnselen van Coryza aangetoond

GD: meer ILT-uitbraken in Midden-Nederland

 

 

 

 

 

 

 Piet Wiltenburg tevreden over bloedluis bestrijding

dinsdag 27 maart 2018

Legpluimveehouder Piet Wiltenburg behandelde in november 2017 zijn kippen met Exzolt. ĄTot nu toe heb ik geen enkele bloedluis meer gezien", zegt Wiltenburg.

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/03/piet-wiltenburg-tevreden-over-exzolt-behandeling/

27-3-2018 Ophokplicht deels ingetrokken

Nieuwsbericht | 27-03-2018 | 14:12

Vanaf aanstaande vrijdag 30 maart wordt - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regioís in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regioís blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Regionale afbouw

Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie van LNV samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regioís bestempeld als laag-risico regio op insleep en verspreiding van vogelgriep. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.

Eieren van vrije-uitloop bedrijven waarvan de legkippen langer dan 16 weken binnen zitten, dienen na die periode als scharreleieren te worden verkocht, niet als vrije-uitloop eieren. Voor scharreleieren krijgt de pluimveehouder een lagere prijs. Aanstaande vrijdag 30 maart verloopt de periode van 16 weken. Ongeveer 70 vrije-uitloop bedrijven bevinden zich in deze zes regioís. Deze bedrijven kunnen hun eieren als vrij-uitloop blijven verkopen. 

Vervoersverbod ingetrokken

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Documenten

Kamerbrief Stand van zaken vogelgriep maart 2018

Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over de stand van zaken vogelgriep maart 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2018

 

13-3-2018 Vogelgriep vastgesteld bij pluimveehouderij in Kamperveen. Ondanks de landelijke ophokplicht is bij het bedrijf in Overijssel vogelgriep geconstateerd. Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/13/vogelgriep-vastgesteld-bij-eendenbedrijf-in-kamperveen-a1595469

 

Nieuw middel met 0 dagen wachttijd tegen Coccidiose

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/02/nieuw-middel-met-0-dagen-wachttijd-tegen-coccidiose/

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk