Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                           PVA Nieuwsberichten   

Heeft u bijzondere resultaten behaald op een tentoonstelling? Of is er ander PVA- nieuws?    Mail dit naar redactie@pva-apeldoorn.nl     

 

  Antwoord zomerpuzzel 2017 behorend bij PVA clubblad mei 2017

 

PVA Nieuwsberichten

 

 Nieuwsberichten van Jan ter Horst

 

 

Artikelen vogelgriep , konijnenwelzijn en meer.

 

 

 

  Eierhandelaren: 'Wees terughoudend met Exzolt tegen bloedluis'

 

 https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/08/eierhandelaren-wees-terughoudend-met-gebruik-exzolt-tegen/?tid=TIDP111235X0E7291F8A0654230B258D1D4D93D5B1CYI5&utm_campaign=2018_Pluimveeweb&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=201801108_PW_NB

 

 

 

 

Hieronder twee belangrijke nieuwsberichten. Inmiddels is in BelgiŽ ook bij een bij een pluimveehandelaar van hobbypluimvee in Haaltert (Oost Vlaanderen) NCD vastgesteld. De Belgische autoriteiten zien dit als een professioneel pluimveebedrijf, waardoor de commerciŽle sector in BelgiŽ ook wordt getroffen door beperkende maatregelen.

 

(1) NCD uitbraken (klassieke vogelpest) in BelgiŽ

Sinds eind april zijn er bij 10 hobbypluimveehouders verspreid over BelgiŽ uitbraken met velogeen NCD-virus vastgesteld. De helft van deze uitbraken heeft zich in de afgelopen  weken voorgedaan. Dit zou erop kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreidt. Het betreft een virus-stam met  zeer hoge ziekteverschijnselen.

 

De huidige geregistreerde NCD-vaccins zijn goed in staat zijn een hoge bescherming tegen deze stammen op te wekken. Hiervoor moeten de vaccinaties wel goed uitgevoerd worden, zodat ze goed aanslaan. Extra vaccinaties kunnen overwogen worden. De  geregistreerde vaccins zijn te verdelen in levend via spray, drinkwater of oogdruppel toe te dienen en dode vaccins via injectie toe te dienen.

 

Alleen de enting met daarbij de entverklaring moet door een dierenarts toegepast worden. Extra vaccinaties mogen door de dierenarts verstrekt worden aan de hobbyhouder. De meeste vaccins geven maximaal enkele maanden bescherming en daardoor is het belangrijk om extra vaccinaties uit te voeren bij uw dieren.

 

Het huidige risico op NCD-uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld. Met extra alertheid en maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken bij Nederlandse kippenliefhebbers aanzienlijk verlaagd. Ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

 

(2) Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

 

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

 

 

Namens Harry Arts, dierhouderijaangelegenheden

 

 

Met vriendelijke groet,

Evert van de Waerdt

  

Penningmeester

E. van de Waerdt

Meentsteeg 8

3953 MV Maarsbergen

T. +31 (0) 33 285 8631

M. +31 (0) 6 55 11 44 05

Email: penningmeester@kleindierliefhebbers.nl

 

 

 

NCD uitbraken (klassieke vogelpest) in BelgiŽ (juli 2018)

 

 Zie: https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv.html

 

 

Europashow 2018 .Hoe kan ik meedoen (gemailde versie).pdf

Interessante konijnenfeiten

Zie: http://blog.omlet.nl/2018/06/28/interessante-konijnenfeiten/

 

 

2-6-2018

Acute snot bij leghennen en hobbykippen

Bij een koppel leghennen is recent klinische verschijnselen van Coryza aangetoond

GD: meer ILT-uitbraken in Midden-Nederland

 

 

 

 

 

 

 Piet Wiltenburg tevreden over bloedluis bestrijding

dinsdag 27 maart 2018

Legpluimveehouder Piet Wiltenburg behandelde in november 2017 zijn kippen met Exzolt. ĄTot nu toe heb ik geen enkele bloedluis meer gezien", zegt Wiltenburg.

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/03/piet-wiltenburg-tevreden-over-exzolt-behandeling/

27-3-2018 Ophokplicht deels ingetrokken

Nieuwsbericht | 27-03-2018 | 14:12

Vanaf aanstaande vrijdag 30 maart wordt - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regioís in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regioís blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Regionale afbouw

Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie van LNV samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regioís bestempeld als laag-risico regio op insleep en verspreiding van vogelgriep. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.

Eieren van vrije-uitloop bedrijven waarvan de legkippen langer dan 16 weken binnen zitten, dienen na die periode als scharreleieren te worden verkocht, niet als vrije-uitloop eieren. Voor scharreleieren krijgt de pluimveehouder een lagere prijs. Aanstaande vrijdag 30 maart verloopt de periode van 16 weken. Ongeveer 70 vrije-uitloop bedrijven bevinden zich in deze zes regioís. Deze bedrijven kunnen hun eieren als vrij-uitloop blijven verkopen. 

Vervoersverbod ingetrokken

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Documenten

Kamerbrief Stand van zaken vogelgriep maart 2018

Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over de stand van zaken vogelgriep maart 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2018

 

13-3-2018 Vogelgriep vastgesteld bij pluimveehouderij in Kamperveen. Ondanks de landelijke ophokplicht is bij het bedrijf in Overijssel vogelgriep geconstateerd. Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/13/vogelgriep-vastgesteld-bij-eendenbedrijf-in-kamperveen-a1595469

 

Nieuw middel met 0 dagen wachttijd tegen Coccidiose

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/02/nieuw-middel-met-0-dagen-wachttijd-tegen-coccidiose/

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk