Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                           PVA Nieuwsberichten   

Heeft u bijzondere resultaten behaald op een tentoonstelling? Of is er ander PVA- nieuws?    Mail dit naar redactie@pva-apeldoorn.nl     

 

  Antwoord zomerpuzzel 2017 behorend bij PVA clubblad mei 2017

 

PVA Nieuwsberichten

 

 Nieuwsberichten van Jan ter Horst

 

 

Artikelen vogelgriep , konijnenwelzijn en meer.

 

 

Landelijke ophokplicht vogelgriep op 13 april ingetrokken.

 

 

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2018/04/12/landelijke-ophokplicht-vogelgriep-op-13-april-ingetrokken

 

 

 

 

Welke dieren zijn vatbaar voor vogelgriep (AI-gevoelige dieren)?

Kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, pauwen, eenden, ganzen, zwanen, duiven (alleen van de soort Columbia livia), struisvogels, emoes, en nandoes. Bij duiven gaat het alleen om dieren die voor consumptie worden gehouden (dus niet om postduiven). Het gaat in alle gevallen zowel om de bedrijfsmatig gehouden dieren als om de dieren die b.v. als hobby worden gehouden.( http://www.gezondheid.be/index.cfm?art_id=1501...)

 

 

 

 Piet Wiltenburg tevreden over bloedluis bestrijding

dinsdag 27 maart 2018

Legpluimveehouder Piet Wiltenburg behandelde in november 2017 zijn kippen met Exzolt. „Tot nu toe heb ik geen enkele bloedluis meer gezien", zegt Wiltenburg.

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/03/piet-wiltenburg-tevreden-over-exzolt-behandeling/

27-3-2018 Ophokplicht deels ingetrokken

Nieuwsbericht | 27-03-2018 | 14:12

Vanaf aanstaande vrijdag 30 maart wordt - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Regionale afbouw

Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie van LNV samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regio’s bestempeld als laag-risico regio op insleep en verspreiding van vogelgriep. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.

Eieren van vrije-uitloop bedrijven waarvan de legkippen langer dan 16 weken binnen zitten, dienen na die periode als scharreleieren te worden verkocht, niet als vrije-uitloop eieren. Voor scharreleieren krijgt de pluimveehouder een lagere prijs. Aanstaande vrijdag 30 maart verloopt de periode van 16 weken. Ongeveer 70 vrije-uitloop bedrijven bevinden zich in deze zes regio’s. Deze bedrijven kunnen hun eieren als vrij-uitloop blijven verkopen. 

Vervoersverbod ingetrokken

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Documenten

Kamerbrief Stand van zaken vogelgriep maart 2018

Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over de stand van zaken vogelgriep maart 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2018

 

13-3-2018 Vogelgriep vastgesteld bij pluimveehouderij in Kamperveen. Ondanks de landelijke ophokplicht is bij het bedrijf in Overijssel vogelgriep geconstateerd. Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/13/vogelgriep-vastgesteld-bij-eendenbedrijf-in-kamperveen-a1595469

 

Nieuw middel met 0 dagen wachttijd tegen Coccidiose

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/02/nieuw-middel-met-0-dagen-wachttijd-tegen-coccidiose/

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk

22-1-2018 Bij hobbypluimvee in Rhoon (Zuid Holland) is de hoogpathogene variant van vogelgriep (H5N6) vastgesteld.  Zie: https://www.levendehave.nl/nieuws/vogelgriep-bij-hobbypluimvee-rhoon

 

8-1-2018: Tentoonstellingsverbod blijft. Zie:

http://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Nieuws/2018/1/Vervoersverbod-Biddinghuizen-wordt-opgeheven-233066E/

NCD in Noord-Frankrijk

woensdag 27 december 2017

In het noorden van Frankrijk, circa 5 kilometer van de Belgische grens is bij een bedrijf met zo’n 9.000 vleesduiven, de ziekte van Newcastle (ND, pseudovogelgriep) vastgesteld.

Zie:https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/12/ncd-in-noord-frankrijk/ 

17-12-2017  KLN over vogelgriep ( vervolg)  en tentoonstellingen.

http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/vogelgriep.html

13-12-2017 Nieuwe projectleider dierlijke genenbank maakt een vliegende start met veiligstellen van duivenrassen .

Zie: https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Nieuwe-projectleider-dierlijke-genenbank-maakt-een-vliegende-start-met-veiligstellen-van-duivenrassen.htm

Fight AI: China can now use recombinant interferon

Zie: http://www.poultryworld.net/Health/Articles/2017/11/Fight-AI-China-can-now-use-recombinant-interferon-216453E/

Ontsmettingsbak werkt onvoldoende tegen vogelgriep .

Zie: http://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Achtergrond/2017/12/Ontsmettingsbak-werkt-onvoldoende-tegen-vogelgriep-224249E/

Regeling -  maatregelen  preventie vogelgriep 2017

Verslag deskundigen dierziekten 31 oktober 2017

Artikelen  over vogelgriep: https://www.levendehave.nl/dossiers/vogelgriep

11-12-2017 Helaas is het op dit moment nog niet zo dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ras pluimvee een hobby pluimvee. Wordt wel aangewerkt. Er is een gesprek geweest op het ministerie samen met andere "veren"organisaties (ornithologische werkgroep, onderdeel van de NWPP)  ook over deze materie en compartimentering van het land ingeval er vogelgriep uit breekt.  (Ook siervogels en sierduiven vallen niet onder de AI gevoelige dieren, kunnen die gewoon tentoongesteld worden)

Onderstaand geldt voor de NPO (postduiven):

9-12-2017 Vogelgriepvariant niet gevaarlijk voor mens

Zie: http://www.dvhn.nl/binnenland/Vogelgriepvariant-niet-gevaarlijk-voor-mens-22732428.html

  08-12-2017   Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen . Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant  is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/12/08/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen

7-12-2017 Mogelijk regionale ophokplichten vogelgriep

Zie: http://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Nieuws/2017/12/Mogelijk-regionale-ophokplichten-vogelgriep-221832E/

Vogelgriep op pluimveebedrijf in Noordwest Duitsland

24 november 2017. Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/11/lpai-h5n2-bij-eenden-en-ganzen-in-noordwesten-van-duitsland/

Nieuw boek over het koppel van konijnen: Een konijn erbij.

Zie: https://www.bol.com/nl/p/een-konijn-erbij/9200000084475296/?suggestionType=suggestedsearch

Regels zelf doden van pluimvee buiten slachthuis Zie : https://www.nvwa.nl/onderwerpen/pluimvee/regels-zelf-doden-van-pluimvee-buiten-slachthuis

 Tentoonstellingen, markten of beurzen Zie : https://www.nvwa.nl/onderwerpen/tentoonstellen-en-verzamelen-dieren/tentoonstellingen-markten-of-beurzen

Nieuwe ILT-uitbraken in Midden-Nederland Zie : https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/11/nieuwe-ilt-uitbraken-in-midden-nederland/

Kipcaravan op Dutch Design Week in Eindhoven

De kipcaravan van leghennenhouder Peter van Agt staat sinds donderdag 26 oktober op de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven.

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/10/kipcaravan-op-dutch-design-week-in-eindhoven/?utm_source=Pluimvee&utm_campaign=830e6c03ad-Week_43_zaterdag_Pluimveeweb_nl10_27_2017&utm_medium=email&utm_term=0_c74928bed4-830e6c03ad-108741577

De behandeling van rode vogelmijt (bloedluis) De vogelmijt, in de volksmond bloedluis genoemd, is een parasiet die ’s nachts op de kip kruipt en zich voedt met bloed. Het is de meest voorkomende uitwendige parasiet bij pluimvee. Vogelmijt is erg schadelijk voor het welzijn en de gezondheid van kippen. De tot op heden gebruikte behandelingsmethoden hebben een gering succes gehad in de eliminatie of zelfs beheersing van mijteninfestaties. Ook mensen kunnen last hebben van rode vogelmijt. Zo kan een besmetting leiden tot gamasoidosis, een huidaandoening die wordt gekenmerkt door jeuk en schraalheid.

Lees meer op: https://www.my-msd-animal-health.nl/pluimvee/mijtenbestrijding/de-behandeling-van-rode-vogelmijt-bloedluis/?utm_source=Pluimvee&utm_campaign=830e6c03ad-Week_43_zaterdag_Pluimveeweb_nl10_27_2017&utm_medium=email&utm_term=0_c74928bed4-830e6c03ad-108741577


  Vogelgriepdreiging komt uit het Oosten  23-10-2017

De dreiging van vogelgriep komt uit het Oosten. Voor Nederland nu acuut, gezien de vondst van een besmette vogel vlakbij de grens in Duitsland en twee nieuwe besmettingen in Bulgarije. Maar ook Europa moet met name de Oostelijke trekroutes in de gaten houden, volgens EFSA.

Lees verder op: http://www.boerderij.nl/…/Vogelgriepdreiging-komt-uit-het-…/

 

 

Bondshow in Rosmalen gaat niet door

KNV AVICULTURA KRIJGT NBS-BONDSSHOW NIET ROND 

Bron: https://www.sierduif.nl/bondshow-in-rosmalen-gaat-niet-door/

Avicultura was zeer enthousiast toen een week of wat geleden zich de mogelijkheid aandiende om de NBS-bondsshow te mogen organiseren bij de NPO-dagen op 9 en 10 december in Rosmalen. De week ervoor had het Avicultura-bestuur samen met het NBS-bestuur alle mogelijkheden tot onderbrengen van de NBS-bondsshow onderzocht en er scheen nauwelijks een gelegenheid over te blijven.

Daarom was het Avicultura-bestuur zeer verheugd toen deze mogelijkheid zich aandiende. Evenals het NBS-bestuur zag zij een uitstekende gelegenheid om, los van de aanwezige bezwaren voor wat betreft de datum, onze liefhebberij uit te dragen naar het grote publiek van postduivenliefhebbers dat de NPO-dagen jaarlijks bezoekt. Ook de financiële consequenties leken haalbaar te zijn.

Toen we echter deze week de details gingen invullen, bleek het gecompliceerder te liggen. De toegewezen ruimte beneden bleek ontoereikend en op de galerijen moest de verlichting op peil gebracht worden. Vanwege het feit dat we onder andere bovendien door de vrije entree geen extra inkomsten konden verwerven, bleken de kosten helaas zo fors te worden dat het niet meer verantwoord was om door te gaan met de organisatie. De tijdsdruk beperkte ons in onze mogelijkheden om te zoeken naar creatieve oplossingen. We hebben onze opdracht dan ook aan het NBS-bestuur moeten teruggeven.

Wij beseffen dat we organisaties en fokkers helaas op het verkeerde been hebben gezet. De tijdsdruk waaronder we besluiten moesten nemen en de druk vanuit organisaties en liefhebbers om snel met besluiten te komen, heeft ertoe geleid dat  we onvoldoende tijd hebben gehad om alle aspecten zorgvuldig af te wegen.

KNV Avicultura zal er desgewenst alles aan doen om in januari alsnog een show te organiseren waarbij de NBS haar bondsshow zou kunnen onderbrengen. Het is aan het NBS/bestuur om eventueel van deze gelegenheid gebruik te maken.

Het bestuur van Avicultura

 

REACTIE NBS-BESTUUR

De NBS betreurt de gang van zaken zeer. Samen met de NPO was de NBS ervan overtuigd dat deze, weliswaar door de nood geboren, oplossing voor de bondsshow een uitgelezen gelegenheid was om onze liefhebberij aan een groot publiek uit te dragen veel meer dan op welke andere tentoonstelling ook. Getuige de vele positieve en enthousiaste reacties van fokkers, die de enkele niet positieve melding verre overtroffen, kon sierduivenminnend Nederland zich uitstekend in de gevonden oplossing vinden, waarbij wij allen het natuurlijk jammer vonden dat we nu drie mooie shows op een rij hadden.

Wellicht heeft de tijdsdruk waaronder we stonden omdat het tentoonstellingsseizoen al begonnen was en daardoor zowel organisaties als fokkers snel wilden weten waar ze aan toe waren, geleid tot een te snelle beslissing. Zowel individuele fokkers als verenigingen en speciaalclubs vroegen aanhoudend naar de stand van zaken. Onze wens die we ook als een verplichting zien om u steeds zo snel mogelijk op de hoogte te willen stellen, heeft in dit geval tot gevolg gehad dat we dit keer misschien iets te snel met informatie zijn gekomen.

Het NBS-bestuur beschouwt het hebben van een bondsshow nog steeds als een prioriteit. Toch zal het bestuur nu even pas op de plaats maken en de tijd nemen om te kijken wat mogelijk is. Wij wachten daartoe de stappen van de KNV Avicultura af.

Het bestuur van de NBS.

 

 

100.000 euro voor onderzoek naar bloedluisbestrijding.

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/10/100.000-euro-voor-onderzoek-naar-bloedluisbestrijding-in-gel/

ILT-uitbraken in Midden-Nederland

Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/07/ilt-uitbraken-in-midden-nederland/

Wat is ILT ?

Zie: http://www.veearts.nl/dierziekten/ilt/

●  Veel vraag naar hoen met en verhaal

 

‘Vogelgriepvirus gedraagt zich onvoorspelbaar’

We hebben een wereldwijd probleem, zegt hoogleraar Arjan Stegeman. Over de hele wereld zijn wilde watervogels een reservoir van ernstige varianten van het vogelgriepvirus. Volgens Stegeman schort het aan goede internationale samenwerking op dit vlak.

In Nederland zijn eind maart voor het laatst vogelgriepbesmettingen vastgesteld bij gehouden pluimvee. De dieren waren besmet met het hoogpathogene H5N8-virus. Sinds 17 mei is Nederland weer officieel vrij van AI (aviaire influenza). In mei zijn er nog wel ganzen gevonden die het vogelgriepvirus bij zich droegen.

In andere EU-landen stak vogelgriep de afgelopen maanden in diverse regio’s de kop op. Onder meer in België, Frankrijk, Italië en Duitsland. Eind juli werd een met H5N8-besmette knobbelzwaan gevonden in North Norfolk in Engeland. “En dat was geen vroege trekvogel, maar een zwaan die permanent in de regio leefde”, weet professor Arjan Stegeman, hoogleraar aan de faculteit diergeneeskunde te Utrecht en adviseur van de Nederlandse overheid. “De vondst van het H5N8-virus bij de Engelse zwaan duidt erop dat het virus nog in het milieu aanwezig is. En dat is iets wat we in voorgaande jaren nog niet hebben meegemaakt.”

Wat betekent dit voor de vogelgriepdreiging?

“Dat het virus lang in het milieu aanwezig is, is op zich niet verrassend. Het is een bekend epidemiologisch gegeven dat het langer duurt voordat een virus verdwijnt, naarmate er meer virusdeeltjes in het milieu aanwezig waren. Afgelopen winter was er in Europa een grootschalige epidemie van vogelgriep onder wilde watervogels, met als gevolg een enorme hoeveelheid virus in het milieu. We hebben nog nooit zoveel dode vogels gevonden als gevolg van vogelgriep.

Wat ook meespeelt is dat veel vogels in het voorjaar jongen hebben gekregen. Dit betekent dat er nieuwe, voor vogelgriep vatbare dieren in de natuur kwamen. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het blijven circuleren van het virus. Overigens zorgen de weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer, met hogere temperaturen ervoor dat de omstandigheden voor het vogelgriepvirus niet optimaal zijn.”

Dus het vogelgriepvirus dooft uit?

“Dat is een mogelijkheid. In een optimistisch scenario is de besmette knobbelzwaan in Engeland het laatste staartje van de epidemie. In een minder gunstig scenario leeft het virus komend najaar op en verspreidt het zich weer. Wat er werkelijk gaat gebeuren, zullen we merken als in september de vogeltrek weer begint. Als we watervogels vinden die vogelgriepvirus bij zich dragen, kunnen we onderscheid maken tussen het H5N8-virus dat de veroorzaker is van de epidemie 2016-2017, en nieuwe, bijvoorbeeld uit China afkomstige virusvarianten. Met een beetje pech krijgen we komende winter zowel te maken met het H5N8-virus van afgelopen jaar, als een nieuwe virusvariant. Dat zou bijvoorbeeld een hoogpathogeen H5N6-virus kunnen zijn dat zich momenteel in Azië flink aan het verspreiden is.”

In het verleden gebeurde het af en toe dat pluimveebedrijven besmet raakten met laagpathogeen vogelgriepvirus uit de natuur. Nu lijkt het normaal dat ook hoogpathogeen vogelgriepvirus volop in de natuur aanwezig is. Hoe kan dat?

“Waarschijnlijk is hoogpathogeen vogelgriepvirus sinds 2003 ook in de natuur te vinden. Ten opzichte van laagpathogeen virus is dit slechts een simpele mutatie van het virus. Wat we niet goed weten, is wanneer en onder welke omstandigheden een laagpathogeen virus muteert naar een hoogpathogene variant. De hypothese die we jarenlang hanteerden, was dat de mutatie niet mogelijk was bij wilde vogels, omdat hoogpathogeen virus de fitheid van de gastheer sterk aantast. Als een watervogel dood neervalt, loopt de virusverspreiding vast, omdat andere vogels ver uit de buurt zijn. In een stal is dat anders, omdat kippen dicht op elkaar zitten, waardoor besmetting doorgaat, ook als dieren ernstig ziek worden.”

De oude hypothese is achterhaald. Wat is de nieuwe?

“De hypothese die we nu hanteren, gaat ervan uit dat hoogpathogene varianten van het vogelgriepvirus in stallen zijn ontstaan en van daaruit in de natuur zijn terechtgekomen. Toen in 2003 een H5N1-variant van het vogelgriepvirus zich over Azië verspreidde, raakten veel bedrijven besmet. Een goede bestrijding was er niet overal. In sommige regio’s is gevaccineerd op een minder effectieve manier. Het gevolg was dat het vogelgriepvirus bleef circuleren en als het ware onderdook in pluimveestallen. De veronderstelling is dat er sprake was van virusverspreiding vanuit stallen naar de natuur. Het is de aard van het vogelgriepvirus om voortdurend te veranderen. We vermoeden dat er daarbij hoogpathogene varianten zijn ontstaan die niet dodelijk zijn voor wilde watervogels. Daardoor kregen hoogpathogene virusvarianten de ruimte om zich via de natuur te verspreiden.

Het gevolg is dat we nu een wereldwijd probleem hebben; over de hele wereld zijn wilde watervogels een reservoir van ernstige varianten van vogelgriepvirus. Dat virus heeft voortdurend een andere opmaak, waardoor het zijn kans vergroot om zich te blijven verspreiden.”

Zijn er mogelijkheden om wilde vogels weer vrij te krijgen van hoogpathogene varianten van het vogelgriepvirus?

“Niemand weet hoe je dat zou kunnen bereiken. Vooralsnog zijn er twee wegen die we kunnen bewandelen om het risico op vogelgriepuitbraken in de pluimveehouderij zo klein mogelijk te houden. Allereerst zal de pluimveesector zich zo goed mogelijk moeten beschermen tegen de introductie van het vogelgriepvirus. Denk daarbij vooral aan het op een hoger niveau brengen van de biosecurity.

Ten tweede is het nodig om de monitoring bij wilde vogels te verbeteren. Daarmee kun je bereiken dat je weet welk virus eraan komt en wanneer je dat kunt verwachten. Om dit te bereiken is het nodig om enerzijds beter te weten wanneer, waar en hoeveel monsters je moet verzamelen, en anderzijds een goede internationale samenwerking te bereiken. Aan dat laatste schort het erg. Waar we bijvoorbeeld veel meer informatie over nodig hebben, zijn de zomerbroedgebieden in Rusland.”

Vogelgriep ook in zomermaanden actief in Europa Bij OIE gemelde besmettingen van laatste anderhalve maand.

 

We moeten het dus internationaal benaderen. Hoe doet Europa het, wat u betreft?

“Ook op EU-niveau wordt nagedacht over het verbeteren van de surveillance bij pluimvee. Een punt van zorg is de vertaling van EU-richtlijnen op landelijk niveau. Een voorbeeld van een falende monitoring is de vogelgriep vorig jaar in Frankrijk. Een specifieke hoogpathogene variant van een H5-virus circuleerde waarschijnlijk meer dan een jaar lang op eendenhouderijbedrijven, voordat het werd opgemerkt. Het virus kon lang circuleren, omdat het nauwelijks ziekmakend was voor de eenden op de foie gras-bedrijven.

De Franse aanpak maakt duidelijk dat het hard nodig is om de uitvoering van EU-richtlijnen te harmoniseren. Surveillance van vogelgriep onder gehouden watervogels moet worden versterkt.

Ook op het gebied van biosecurity zijn er landen waar verbetering hard nodig is. Onder meer in Frankrijk, Roemenië en Bulgarije. Dat is wel lastig, omdat in die landen vaak sprake is van buitenhouderij.”

Hoe groot is het risico op vogelgriep voor de Nederlandse pluimveehouderij?

“We hebben te maken met een grote kans dat vogelgriep weer opduikt. Tegelijkertijd is de vogelgriepdreiging onvoorspelbaar. Na de vogelgriepuitbraken in 2014-2015 heeft het virus een jaar overgeslagen. Wellicht was het virus in dat jaar onvoldoende veranderd en liep het tegen immuniteit bij wilde vogels aan. Daarmee laat het vogelgriepvirus zich echter niet uit veld slaan. In koudere regio‘s, denk aan de toendragebieden, kan het virus zich makkelijk een seizoen handhaven buiten een gastheer en op die manier wachten op nieuwe gastheren.

Het afgelopen jaar hadden we te maken met een H5N8-variant die ongevaarlijk is voor de mens. Ook dat kan het komende seizoen anders zijn. Als we te maken krijgen met een virus dat ook ziekmakend is voor de mens, neemt de impact van een vogelgriepuitbraak op de samenleving fors toe.”

‘Er zijn twee hoofdproblemen die moeten worden opgelost’

Kan vaccineren een optie zijn om de pluimveehouderij te beschermen tegen vogelgriep?

“Hopelijk is dat op enig moment het geval. Vooralsnog zijn er twee hoofdproblemen die eerst moeten worden opgelost. Het feit dat vogelgriep voortdurend muteert, vraagt om flexibele productiesystemen voor vogelgriepvaccins. Dit is niet alleen een technisch vraagstuk, maar vraagt ook om andere procedures die het mogelijk maken om een aangepast vaccin heel snel op de markt te brengen.

Een tweede probleem is dat vaccins die onder laboratoriumomstandigheden goed werken, dat onder praktijkomstandigheden niet altijd doen. We moeten er eerst achter komen wat daarvan de oorzaak is.

Naast het oplossen van deze hindernissen moet er vertrouwen ontstaan bij handelspartners. Anders is het voor de pluimveesector niet snel interessant om te vaccineren.”

Dus voorlopig blijft vaccineren een brug te ver?

“We hebben nog de luxe dat we kunnen kiezen. Het is ook mogelijk dat de infectiedruk vanuit de natuur zo hoog wordt, dat vaccinatie onvermijdelijk wordt. Ook dat moeten we ons realiseren.

Hoe dan ook, vaccinatie zal nooit een opzichzelfstaande aanpak worden om vogelgriep te voorkomen. Vaccinatie is alleen bruikbaar in combinatie met zowel een goede biosecurity als een goede surveillance. Dat laatste is nodig, omdat je moet weten wat je doet, of het vaccin werkt en wat het vogelgriepvirus doet. Ook kan surveillance helpen bij het ontwikkelen van vertrouwen in de markt.”

Hygiëneprotocol blijft van kracht

Voor pluimveebedrijven geldt nog steeds een hygiëneprotocol voor stalbezoek als gevolg van de vogelgriepuitbraken eind 2016. Hoewel de ophokplicht 19 april werd ingetrokken, blijft dit protocol nog altijd van kracht, omdat sprake blijft van een verhoogd risico. Hoewel achter de schermen wel wordt gekeken om dit iets praktischer in te richten. Volgens het hygiëneprotocol is bezoek alleen toegestaan wanneer het principe ‘schoon komen, schoon gaan’ wordt toegepast.

Pluimveeorganisatie Avined dringt er bij pluimveehouders op aan om alle hygiënemaatregelen streng te blijven toepassen en alert te blijven op ziekteverschijnselen. Dit doet de organisatie in nieuwsupdates naar aanleiding van nieuwe vogelgriepbesmettingen in andere Europese landen.

De vogelgriepsituatie in Europa wordt nauwlettend in de gaten gehouden, aldus Avined-secretaris Ben Dellaert. In Italië zijn sinds eind juli twintig nieuwe besmettingen gemeld, maar recent was er ook een melding dichter bij huis. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt werd bij drie dode zwanen H5N8-virus gevonden.

 

Berrie Klein Swormink Freelance redacteur

Achtergrond 9 sep 2017 585 x bekeken Bron: de Boerderij

 

Het landelijk info centrum gezelschapsdieren heeft een nieuwe website.

Kijk ook even naar de door hun gemaakte downloaden dierwijzers.

https://www.licg.nl/