Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                           PVA Nieuwsberichten   

Heeft u bijzondere resultaten behaald op een tentoonstelling? Of is er ander PVA- nieuws?    Mail dit naar redactie@pva-apeldoorn.nl     

 

  Antwoord zomerpuzzel 2017 behorend bij PVA clubblad mei 2017

 

PVA Nieuwsberichten

 

 Nieuwsberichten van Jan ter Horst

 

 

Artikelen vogelgriep , konijnenwelzijn en meer.

 

 4-4-2019 reactie KLN op
Uitzending één Vandaag 30 maart 2019 over het houden van konijnen voor tentoonstellingen.

Met afschuw hebben wij kennis genomen van de uitzending van één Vandaag, op zaterdag 30 maart 2019 over het stuk doden van jonge konijnen in de fok van tekeningrassen. Het doden van jonge dieren om reden van een verkeerde kleur en/of tekening wordt door KLN afgekeurd.  

In de afgelopen dagen is er contact geweest met de diverse instanties waaronder ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In de komende weken/maanden zal er nader overleg volgen om bovengenoemde problematiek te bespreken en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De uitzending van één Vandaag toont een eenzijdig beeld van zaken in onze hobby terwijl het merendeel van de fokkers zich hiervan distantieert.  Onze hobby bevindt zich bij de fokkers thuis en zij genieten 365 dagen per jaar van hun dieren. Zij verzorgen hun dieren optimaal en genieten van het laten opgroeien en houden van hun dieren. Indien zij dieren hebben die zij niet kunnen gebruiken bij de fok of voor het showen op een tentoonstelling dan zoeken zij een passende plaats om hun dieren elders onder te brengen.    

Onze raskonijnen zijn het erfgoed uit een ver verleden en maken een belangrijk deel uit van deze biodiversiteit en worden daarom gekoesterd. Vele landen, waaronder ook Nederland, hebben de conventie van Rio ondertekend en daarmee verklaard zich te zullen inzetten voor het behoud van die biodiversiteit. Wij zetten ons in om de  biodiversiteit van kleindieren te behouden. Er zijn ook fokkers die dieren slachten voor eigen gebruik. Echter dat dit op de wettelijk toegestane manier moet gebeuren is evident. Wij zullen wat dit betreft nadere voorlichting geven om te zorgen dat het slachten van dieren op de juiste wijze plaatsvind en natuurlijk binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

KLN en haar Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving zet zich continue in om het dierenwelzijn te verbeteren en juiste criteria vast te stellen. KLN is al jaren geleden een traject gestart om stap voor stap de rasstandaarden op dierenwelzijn aan te passen en heeft richtlijnen opgesteld voor het houden en vervoeren van dieren en reglementen voor tentoonstellingen, waarin ook dierenwelzijn is geregeld. Er is begonnen om stappen te zetten en grotere  stappen zullen op korte termijn volgen bij de Europese harmonisering in deze. Voorlichting via ons maandblad Kleindier Magazine,  beginnerscursussen en verplichte nascholing voor de keurmeesters  maken daar ook onderdeel van uit.

De grote onrust en de vele reacties van onze leden geeft aan dat onze hobby nog spring levend is. Wij als KLN bestuur zijn druk bezig om de problematiek te bespreken met de diverse instanties die hierbij betrokken zijn. Het positieve aan deze uitzending is dat we ons realiseren, dat we nog harder moeten werken aan het verbeteren van het dierenwelzijn voor onze diersoorten. Bewustwording uitdragen is daarbij één van de onderdelen waarbij wij samen met de leden zorgen voor een beter beeld van onze hobby.

Bestuur van KLN en de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving

Bron: https://www.kleindierliefhebbers.nl/

 ==================================================

     Cor van den Brink: Winnaar van het boek ” Opeens ganzenvader “

===========================

Rammen - Hanen en Beren show / Ons ideaal Nunspeet

Fraaiste op 1 na : Johan Assië  / met een  Vlaamse Reus 96 punten.

Beste van de grote rassen .

 Gefeliciteerd Johan.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gelderlandshow 2018  :2PVA leden met ere prijzen:

W.B Huernink  kooi 1160

Rhode Island Reds  1e F 96p

 

W.Klunder Kooinummer 1389

Sebright Goud zwart gezoomd 1e U 97 punten

Catalogus Gelderlandshow 2018

http://www.gelderlandshow.nl/wp-content/uploads/2018/12/CATALOGUS-2018-1.pdf

-----------------------------

Oneto 2018

Voor PVA lid Willie Klunder
Fraaiste dwerghoen: W.J.M. Klunder, Beekbergen met een Sebright kriel, goud-zwartgezoomd, hen jong

----------------------------------

 

Catalogus Noordshow 2019

https://www.noordshow.nl/wp-content/uploads/2019/01/2019-Catalogus-Noordshow-4.0-2019.pdf

----------------------------------

 

 

● Jaap Schepers erelid PVA

Op bezoek bij Jaap Schepers 2012 

Schrijven uit PVA clubblad mei 2012

 

 

 

* Bloedluisbestrijding: wat mag er wél? Zie: https://www.pluimveeweb.nl/artikel/181843-bloedluisbestrijding-wat-mag-er-wel/

================================================

* Alpaca’s beschermen kippen tegen roofvogels

Alpaca’s zijn geschikt om kippen in een buitenuitloop te beschermen tegen roofvogels. Dat werd vastgesteld binnen het Europese onderzoeksprogramma Hennovation, waarin onderzoekers met boeren praktische oplossingen zochten voor welzijnsvragen in de pluimveesector. Alpaca's delen hun territorium met andere dieren, maar beschermen het agressief tegen indringers. De kippen durven hierdoor weer gebruik te maken van de uitloop. Met name in Spanje richten roofvogels soms veel schade aan bij pluimveebedrijven met een vrije uitloop.

In het programma Hennovation bepaalden mensen uit de praktijk de onderzoekslijnen, daarbij geholpen door onderzoekers. Dat deden ze in 19 netwerken van pluimveehouders, medewerkers van ei-verwerkende bedrijven, dierenartsen, technische adviseurs, onderzoekers en marketeers in vijf Europese landen. Thea van Niekerk van Wageningen Livestock Research was een van de deelnemende onderzoekers.

In een project in Engeland wilden pluimveehouders een betere methode om de leghennen die zijn uitgelegd, uit de kippenstal te halen. Om het sjouwen met de dieren te reduceren, werd een op maat gemaakte trolley ontwikkeld. Die kan de pluimveehouder tot bij de kooien in de stal rijden, zodat de vangers minder ver hoeven te lopen en de kippen minder stress krijgen.

Cellenbetonblokken

In een Nederlands project werden pikblokken getest bij de kippen, zodat de leghennen hun natuurlijke pikgedrag kunnen botvieren op deze objecten, hun snavels stomper worden en ze hun hokgenoten minder beschadigen via verenpikken. Uit een test met vier verschillende typen pikblokken, die op duurzaamheid, gebruik en kosten werden getest, bleken de cellenbetonblokken het best te functioneren.

Bron: Pleumveeweb

Tekst: Lauk Bouhuijzen

=================================================

Nieuws 5 mrt 2019

Rapport: risico’s asbest overschat

Het verwijderen van asbest levert veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht.

Ook wonen en werken in een pand met asbest is minder schadelijk dan werd aangenomen. Dat zijn conclusies uit een onderzoek van onder meer TNO, Radboud Universiteit Nijmegen en trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

LTO Nederland ziet het onderzoek als een directe aanleiding om met de politiek in gesprek te gaan over het huidige asbestbeleid. “Ik ben blij met het rapport en blij met de duidelijkheid. Uit dit rapport blijkt dat de risico’s van asbest niet zo groot zijn als vaak werd gedacht. Dat is voor mij een geruststelling”, aldus Alfred Jansen, portefeuillehouder veiligheid en pacht bij LTO.

Risico’s asbest veelal verwaarloosbaar

In het rapport worden verschillende scenario’s onderzocht waaruit blijkt dat in de meeste situaties de risico’s verwaarloosbaar zijn en beschermingsmaatregelen niet noodzakelijk. 3 van die scenario’s zijn volgens Jansen ook van toepassing op de agrarische sector. Die 3 scenario’s zijn:

  • het werken in een gebouw met asbest
  • het vrijkomen van asbest bij brand
  • het verwijderen van asbest golfplaten

Asbest verwijderen kost onnodig veel geld

“Bij die 3 situaties is er vrijwel geen gezondheidsrisico. Dat is een positieve conclusie”, zegt Jansen. De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat met name in situaties met structurele blootstelling de risico’s op langetermijn-gezondheidsschade groot kunnen zijn.

“De wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico”, vindt Aedes. Jansen is blij dat er nu eindelijk bewijs is dat de maatregelen voor het verwijderen van asbest overdreven zijn en dat ze onnodig veel geld kosten. “Ook is dit onderzoek een goede aanleiding om het gesprek te openen over het asbestverbod.”

VAVB: asbest blijft gevaarlijk en kankerverwekkend

Voorzitter Leo Veldhuis van de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB) reageert: “Niet nu centen besparen en straks veel duurder uit zijn door allerlei gezondheidsclaims. Asbest is en blijft een gevaarlijk, kankerverwekkend product. Wij hebben verantwoordelijkheid voor de mensen die ermee werken. Er zijn nu eenmaal risicoklassen die moeten worden gehanteerd.” Al sinds 2015 wordt volgens Veldhuis vergaderd over aanpassing van de wettelijke regelgeving.

Tweede Kamer bespreekt asbestbeleid

De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag 5 maart naar buiten gebracht. Woensdag 6 maart praat de Tweede Kamer over het asbestbeleid.

Lees ook: Vragen en antwoorden over asbest verwijderen

Lees alles over subsidies voor asbestsanering en zonnepanelen

Carolien Kloosterman

Redacteur redactie Ondernemen Bron: Boerderij.nl