Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                           PVA Nieuwsberichten   

Heeft u bijzondere resultaten behaald op een tentoonstelling? Of is er ander PVA- nieuws?    Mail dit naar redactie@pva-apeldoorn.nl     

 

 PVA Nieuwsberichten

 

PVA clubblad mei 2021

23-5-2021

Het PVA clubblad mei 2021 is gereed, maar er wordt nog gewacht op 1 of 2 extra berichten om toe te voegen.( Inlegvellen)

Mogelijk wordt het een juni clubblad .

Cato Schwering.

---------------

17-3-2021
DIERENPARADE NOORDSHOW IN 3de WEEK JANUARI TE HARDENBERG
Vertrek uit Assen
Door Corona kon de Dierenparade Noordshow in januari 2021 in de Expohal in Assen niet doorgaan. De Expohal is inmiddels gesloten, gaat vooralsnog niet open en staat in de verkoop. Omdat een toekomst in de Expohal dus erg onzeker is, is besloten te verhuizen naar Hardenberg.
Meer ruimte in Hardenberg
In Hardenberg kan de Dierenparade Noordshow de komende jaren beschikken over zoín 20.000 m≤ verdeeld over 7 hallen. Hierdoor ontstaan meer en verschillende belevingswerelden en krijgen de diergroepen nog ruimere en exclusieve aandacht. De grootste indoor kinderboerderij groeit, evenals het partnerschap met alle noordelijke groenscholen (AOCís).
Dierenparade Noordshow is op
do 20 Ė vr 21 Ė za 22 januari 2022
8.500 dieren en 10.000 bezoekers
Dierenparade Noordshow is een vereniging van m.n. kleindierverenigingen uit de 4 noordelijke provincies en is al jaar en dag de grootste show van Nederland. Vanaf nu kunnen ook (groen) scholen lid worden van de organisatie. Naar verwachting worden zoín 8.500 dieren ingeschreven en bezoeken ruim 10.000 mensen dit dierenparade-evenement.
Samenwerking met AOCís en ROCís: ruim baan voor de jeugd
De kracht en basis van de Noordshow zijn de 50 lid-verenigingen met zeker 400 vrijwilligers. Zonder hen geen show! Vanaf nu worden ze ondersteund door leerlingen en studenten van diverse noordelijke AOCís en ROCís. Dierenparade Noordshow is van en voor fokkers en richt zich ook uitdrukkelijk op liefhebbers, zoals kinderen, jeugd, jonge gezinnen en andere doelgroepen.
Nieuwe voorzitter
De vereniging Dierenparade Noordshow zwaait na jaren fabuleuze inzet de voorzitter uit. Evert Visser is de beoogde opvolger. Hierover besluit de ledenvergadering van medio 2021.
Informatie
Alle informatie over Dierenparade Noordshow is te vinden op:
Contactpersoon:
Jaap Solle | secretaris@noordshow.nl | 06 - 57 37 83 84
PR-commissie | pr@noordshow.nl | 06 - 53 37 16 88

 

 

 

Nieuwsberichten van Jan ter Horst

 

 

Artikelen vogelgriep , konijnenwelzijn en meer.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom bij KleindierNed

KleindierNed is een overlegplatform van dierhouderijorganisaties van dieren die gehouden worden voor educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde diersoorten. KleindierNed vertegenwoordigt 48.000 georganiseerde houders. De dierhouderij wordt uitgeoefend zonder winstoogmerk en met oog voor dierenwelzijn. KleindierNed behartigt de belangen van de deelnemende organisaties richting het Ministerie van LNV, de Europese Commissie en de lokale en provinciale overheden. KleindierNed is daarmee aanspreekpunt voor overheden.
KleindierNed bevordert de maatschappelijke waardering van deze dierhouderij.

Website : https://www.kleindierned.nl/