Informatiefolder PVA 

Facebook PVA

Startpagina       Ledenvergaderingen en activiteiten        PVA - Nieuwsberichten       Wat fokt PVA         Gezamenlijk vervoer          Fokkerskaarten, merken en ringen         Links

                          Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis       Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek          Formulieren        Jongdierenavond         Foto's            PVA clubblad

                          Duivensportcentrum        Informatie hoenders      Informatie duiven      Informatie konijnen          Informatie siervogels en watervogels       Informatie overigen     

 

 

 

 

 

                                                    Vaccinatie tegen Pseudo - Vogelpest en Bronchitis  

● Zie Ledenvergaderingen en aktiviteiten  

● PVA Opgave NCD Enting   (om te printen ) Tevens  te vinden in het PVA-verenigingsblad mei .

VACCINATIE TEGEN PSEUDO-VOGELPEST en BRONCHITUS .

Hoenders, dwerghoenders en siervogels dienen voor het vervoer van dieren en het deelnemen aan een jongdierendag en/of tentoonstelling gevaccineerd te zijn tegen pseudovogelpest. De enting bestaat uit twee entstofdoseringen, de drinkwater en oogdruppel-enting. Ook dit jaar zullen we weer een combinatie enting tegen pseudo-vogelpest én bronchitus organiseren.

Contactpersoon: G.Bredenoort ,  Tel: 06-53317881 (na 18.00u) ,  E-mail :  g.bredenoort@hotmail.com

Toelichting drinkwaterenting:

U dient één dag voor de enting het water uit de hokken te verwijderen en de bakken goed schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend water en geen desinfecterende of reinigingsmiddelen.

Formulier opgave NCD enting

Formulier tevens achter in  boekje van de maand mei.