Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                 Vaccinatie tegen Pseudo - Vogelpest en Bronchitis  

● Zie Ledenvergaderingen en aktiviteiten  

PVA Opgave NCD Enting   (om te printen ) Tevens  te vinden in het PVA-verenigingsblad mei .

  VACCINATIE TEGEN PSEUDO-VOGELPEST en BRONCHITUS .

Hoenders, dwerghoenders en siervogels dienen voor het vervoer van dieren en het deelnemen aan een jongdierendag en/of tentoonstelling gevaccineerd te zijn tegen pseudovogelpest. De enting bestaat uit twee entstofdoseringen, de drinkwater en oogdruppel-enting. Ook dit jaar zullen we weer een combinatie enting tegen pseudo-vogelpest én bronchitus organiseren.

Contactpersoon: G.Bredenoort ,  Tel: 06-53317881 (na 18.00u) ,  E-mail :  g.bredenoort@hotmail.com

Toelichting drinkwaterenting:

U dient één dag voor de enting het water uit de hokken te verwijderen en de bakken goed schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend water en geen desinfecterende of reinigingsmiddelen.

Formulier opgave NCD enting

Formulier tevens achter in  boekje van de maand mei.