Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                                                    PVA gezamenlijk vervoer

 

De vervoerscommissie van P.V.A organiseert naar de volgende shows gezamenlijk vervoer:

 

 

 

Oneto Hangar Vliegveld Twente, Vliegveldweg 345, Enschede

http://www.oneto.nl/

053-4352800

 

Gelderlandshow Olympic Sportcentrum, Nieuweweg 203, Wijchen

http://www.gelderlandshow.nl/

024-6774265

 

Noordshow TT-Hall, De Haar 11, Assen

http://www.noordshow.nl/?lang=nl

0594-505924

 

 

De prijs per vervoerd dier is Ç 1,50 en dient VOORAF aan de vervoerder  of vervoersco÷rdinator  te worden voldaan.

 
● Vervoersco÷rdinator: Dhr.J.Testerink

     Tel: 055-3121715

     E-mail: cobydav53@gmail.com

PVA vervoersdocument < om te printen / downloaden.

Het aanmelden van de hoeveelheid te vervoeren dieren en colli is VERPLiCHT en dient RUIM (min. 1 week) van te  voren bij de vervoersco÷rdinator te geschieden. Gebeurt dit niet (tijdig )dan loopt u een grote kans dat uw dieren niet meer mee kunnen.

LET OP GOED VERZENDMATERIAAL IN DE JUISTE KLEUR   : PVA-blauw: Ral - kleur 5012  

Tevens dient in alle gevallen een vervoersdocument ingevuld te worden. Info hierover kunt u krijgen bij Dhr.J.Testerink

● Zijn er vragen over gezamenlijk vervoer....? B.v naar een show die niet vermeld staat op onze lijst...?Vraag het aan onze vervoersco÷rdinator J.Testerink.....misschien kan hij u verder helpen.