Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                        Stichting    Duivensportcentrum  Apeldoorn en Omstreken.

 

 

    

   www.duivensportcentrum.com

 

Pr.Beatrixlaan 240, 7312AA Apeldoorn. Tel : 055-3551222.

P.V.A houdt in het Duivensportcentrum haar ledenvergaderingen en organiseert ook hier haar jongdierenavond. Ook voor andere activiteiten kan men gebruik maken van deze prachtige ruimte.

Het Duivensportcentrum

In 1975 werd het toenmalige confectiebedrijf/naaiatelier aangekocht door zes  duivensportverenigingen die, tot dan toe verspreid over Apeldoorn, eindelijk een eigen centrum kregen. Nu konden veel zaken worden gecombineerd en had men tevens de beschikking over een eigen zaal, een bar en natuurlijk opslagruimte. Na een grondige (met vereende krachten tot stand gekomen) verbouwing kon het “nieuwe” centrum in 1976 officieel worden geopend. Inmiddels was ook de vogelvereniging Kanaria toegetreden tot de kring der eigenaren. Ook zij had haar “stekkie” daar gevonden. De linkerzijde van het huidige gebouw bestond nog niet  zodat het materiaal moest worden opgeslagen  in twee  houten schoollokalen die toen op de huidige parkeerplaats stonden. In 1980 trad ook de kleindiervereniging PVA toe en werd het dus steeds voller en op het laatst zelfs te vol  in dat dierencentrum. Zodoende werd er besloten tot een grondige reorganisatie en medio 1980 werd er een nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw toegevoegd en koos men voor het afbreken van de twee houten lokalen en herbestrating van de parkeerplaats. Door samenvoeging van verenigingen en verhuizing naar elders bestaat de kring der eigenaren thans uit de duivensportverenigingen  Wilhelmina En Juliana Combinatie en de Valeouwe, de vogelvereniging Kanaria en de kleindiervereniging PVA. Per 1 september j.l. is Wisselwerk met al haar activiteiten een vaste huurder geworden in het centrum. Daartoe is één van de opslagruimtes verbouwd tot “huiskamer” en daarvan heeft op 15 november j.l. de officiële opening plaatsgevonden. Inmiddels  bestaan de activiteiten  in het centrum al lang niet meer uitsluitend uit bezigheden van deze 4 verenigingen, maar vinden er ook tal van andere zaken plaats. Shows en vergaderingen van  meerdere verenigingen en stichtingen, culturele evenementen, oecumenische samenkomsten, biljarten, FNV-bijeenkomsten, dans- en bonsaiactiviteiten en natuurlijk de Carnavalsoptocht van de Apeldoornse Federatie en ook het prinsenbal en carnaval van “De Klutsers”. Kortom, er is leven genoeg in ons centrum, maar wij zullen alle moeite doen om plaats te vinden voor eventuele nieuwe zaken. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

 Henk Driessen.

 

Aktiviteiten Duivensportcentrum :

Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email : hvd.apeldoorn@gmail.com