Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                               Ledenvergaderingen en Activiteiten  2018

 

Aanvang ledenvergaderingen : 20.00 uur in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

  

 

Agenda ledenvergadering P.V.A dinsdag 23 oktober 2018

 

Let op:  Aanvang 19.30 uur

Partners worden mede uitgenodigd.

 

1.Opening.

2.Notulen vorige vergadering, 21 aug. 2018.

3.Ingekomenstukken.

4.Evaluatie Jongdierenavond 21 sept. 2018

5.Terugblik  Kleindieren Show “Midden Veluwe”

6.Rondvraag.

7.Pauze.

8.Lezing door de heer A.Hottinga (zie toelichting).

9.Sluiting.

Toelichting punt 8

De heer Hottinga is lid van de Stichting Beken en Sprengen.

Hij zal ons een lezing met afbeeldingen vertonen over het verloop van de Beken en Sprengen op de Veluwe.

Gezien de tijdsduur van de lezing is besloten het aanvangstijdstip te vervroegen naar 19.30 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Midden Veluwe Show 11, 12 en 13 oktober 2018

  dinsdag  23 oktober 2018

  dinsdag 1 december  2018

------------------------

 

 

Activiteiten Duivensportcentrum :

 

Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com