Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                               Ledenvergaderingen en Activiteiten  2017-2018

 

Aanvang ledenvergaderingen : 20.00 uur in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Voor  2018 zijn de volgende ledenvergaderingen gepland op >

 

 Agenda Jaarvergadering P.V.A dinsdag 20 februari 2018

 1.Opening.

2.Notulen vorige vergadering, 12 dec. 2017

3.Ingekomenstukken.

4.Mededelingen.

5.Financieëel verslag penningmeester.

6.Verslag kascommissie.

7.Benoeming nieuw lid kascommissie.

8.Jaarverslag secretaris.

9.Foto/dia  presentatie  activiteiten  afgelopen jaar.

10.Pauze.

11.Verslag tatoeëerder.

12.Verslag enter.

13.Verslag gezamenlijk vervoer.

14.Verslag Jongdierenavond.

15.Verslag kooienverhuur

16.Gezamelijk vervoer 2018 -2019 ( zie toelichting)

17.Bestuursverkiezing ( zie toelichting }.

18.Te organiseren activiteiten.

19.Wat verder ter tafel komt.

20 Sluiting.

 

Toelichting punt 16.

Het bestuur stelt voor om een gezamenlijk vervoer te organiseren naar:

B.P.K.V. te Borculo, Oneto, Gelderlandshow ( vrij vervoer), Noordshow en Avicultura.

Wilt U eventuele aanvullingen kenbaar maken.

Kosten bedragen € 1,50 per dier.

 

Toelichting punt 17.

Henk v.Driessen en Wilfred Boering zijn periodiek aftredend.

Zij stellen zich herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24.00 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

Dit moet vergezeld gaan van een schriftelijke bereid verklaring.

 ============================================================================================

 

dinsdag 20 maart 2018  Informatieavond van Kleindierenshow “Midden Veluwe”   in het Duivensportcentrum te Apeldoorn.

Zie: Uitnodiging en agenda informatieavond Kleindierenshow Midden Veluwe 2018-1.pdf

 

 

dinsdag  27 maart 2018 ( lezing dierenarts )

  dinsdag 22 mei 2018

 N.C.D. enting:  de drinkwater enting zaterdag 14 juli

                       de oogdruppel enting vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus  

 dinsdag 21 augustus 2018

Jongdierenavond 21 september  2018

Midden Veluwe Show 11, 12 en 13 oktober 2018

dinsdag  23 oktober 2018

1dinsdag 1 december  2018

------------------------

 

 

Aktiviteiten Duivensportcentrum :

 

Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com