Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                               Ledenvergaderingen en Activiteiten  2018

 

Aanvang ledenvergaderingen : 20.00 uur in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 N.C.D. enting:  de drinkwater enting zaterdag 14 juli

                       de oogdruppel enting vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus  

 

Agenda ledenvergadering P.V.A dinsdag 21 augustus 2018

 1.Opening.

 2.Notulen vorige vergadering, 22 mei 2018.

3.Ingekomenstukken.

4.Evaluatie barbecue,  en wat moeten we doen om meer leden bij onze  activiteiten te betrekken?

5.Verslag Bondsvergaderingen.

6.Jongdierenavond, 21 sept. 2018.                

7.Kooienbestand.Hulp en datum nazien kooien.

8.Kleindierenshow “Midden Veluwe”.Kooienvervoer, planning diverse werkzaamheden.

9.Pauze.

10.DVD presentatie

11.Rondvraag.

12.Sluiting.

 Op zaterdag 15 sept. 2018 is weer de Landelijke Jeugdshow te Laren.

Jeugdleden van PVA welke daar dieren inzenden, kunnen bij inlevering van een kopie van het inschrijfformulier, het inschrijfgeld van de vereniging terug krijgen.

 www.jeugdshow.nl

sluiting inschrijving 25 aug. 2018

 

 Jongdierenavond 21 september  2018

 Midden Veluwe Show 11, 12 en 13 oktober 2018

  dinsdag  23 oktober 2018

  dinsdag 1 december  2018

------------------------

 

 

Aktiviteiten Duivensportcentrum :

 

Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com