Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                               Ledenvergaderingen en Activiteiten  2020

 

Aanvang ledenvergaderingen : 20.00 uur in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

    

De volgende ledenvergaderingen zijn gepland op  :

Beste leden PVA.

Zoals u allen heeft kunnen vernemen heerst er een vervelend virus in Europa, met de naam Corona.

Het is vooral voor oudere mensen een heel vervelend maar ook heftig virus.

Wij als bestuur  moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen omtrent bijeenkomsten zoals vergaderingen enz.

In het boekje wat afgelopen week bij u is bezorgd ziet u een los inlegvel waarop staat dat u de website van PVA moet raadplegen alvorens naar vergaderingen te komen.

Er is besloten dat wij de geplande ledenvergadering 24 Maart NIET door laten gaan i.v.m de regels die het RIVM ons aanraad / oplegt.

Voorlopig hebben we de eerstvolgende ledenvergadering geplant op 21 April a.s, maar ook deze is onder voorbehoud.

Wij houden u via de PVA website op de hoogte dus raadpleeg deze tussentijds alvorens u naar een vergadering komt.

Natuurlijk wensen wij u als bestuur veel sterkte en vooral wijsheid in de toch onzekere periode waarin de zwakkere  en ouderen heel kwetsbaar zijn.

 

Het bestuur PVA

 

 

24 maart 2020 GAAT NIET DOOR

1.          Opening

2.         Notulen jaarvergadering

3.         Ingekomen stukken

4.         Verslag vergadering Kleindieren Liefhebbers Nederland 4-3-2020

5.         Eren en Waarderen

6.         Zomerevenement 23 mei De Valkenier en BBQ ( zie volgende pagina )

7.         Rondvraag

8.         Pauze

9.         De Puzzel van Cato.

10.        Sluiting

 

Puzzel .

Afbeeldingen met bijbehoren vragen , gemaakt met Power point .

Vragen over onze kleindieren en over PVA.

Neem een pen mee.

 

23 mei 2020  PVA-uitje. Zie PVA clubblad maart 2020  GAAT NIET DOOR

2 juni 2020

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis  : 11 juli 2020 drinkwater enting en 7 en 8 augustus 2020 oogdruppelenting

25 augustus 2020

20 oktober 2020

15 december 2020

Jongdierenavond 18 september 2020

8, 9 en 10 oktober 2020  17e  Kleindierenshow "Midden Veluwe"                             

                 

 

 

Activiteiten Duivensportcentrum :
Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com