Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                               Ledenvergaderingen en Activiteiten  2022

 

Aanvang ledenvergaderingen : 20.00 uur in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

    

De volgende ledenvergaderingen / activiteiten  zijn gepland op  : 

 

 

-Dinsdagavond 13-12 -2022 . Ledenvergadering en PVA - Kerstbingo

Agenda Ledenvergadering 13-12-2022

1. Welkom door Martien Berends

2. Notulen vorige ledenvergadering

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Huldiging jubilarissen:

M. Berends 40 jaar lid, H. Boks 40 jaar lid, A. van de Brink 40 jaar lid en mevr. Put 40 jaar lid

6. Rondvraag

7. Pauze

8. Kerstbingo

9. Sluiting

Toelichting punt 8: Door Cato en Jaap Schwering zijn weer prachtige prijzen verzameld. Ook zorgen zij voor wat lekkers bij de koffie en een drankje. Partners worden hierbij voor deze avond uitgenodigd.

 

 

 

Activiteiten Duivensportcentrum :
Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com