Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                               Ledenvergaderingen en Activiteiten  2019

 

Aanvang ledenvergaderingen : 20.00 uur in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

 

 

De volgende ledenvergaderingen zijn gepland op  :

10, 11 en 12 oktober 2019 > Kleindierenshow " Midden Veluwe "

22 oktober 2019  

Agenda:

1.Opening.

2.Notulen vorige vergadering, 20 aug. 2019.

3.Ingekomenstukken.

4.Evaluatie Jongdierenavond 20 sept. 2019

5.Terugblik Kleindierenshow “Midden Veluwe”, 10, 11 en 12 okt.

6.Wie heeft er nog activiteiten / evenementen voor het komende jaar?.

7.Rondvraag.

8.Pauze.

9.Evenement.

10.Sluiting

10 december 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten Duivensportcentrum :
Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com