Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                               Ledenvergaderingen en Activiteiten  2019

 

Aanvang ledenvergaderingen : 20.00 uur in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

===========================================================================================

Met PVA naar Burgers Zoo

  Het is weer zover, de winterperiode bijna achter de rug en het mooie weer in aantocht. Het bestuur heeft besloten om dit jaar met z’n allen naar “Burgers Zoo” te gaan. Een hele verzorgde leuke dag staat dus te wachten. De bedoeling is om op 25 mei a.s. om ongeveer 09.30 met een bus te vertrekken vanaf het Duivensportcentrum. Bij aankomst is er koffie met appelgebak en dan kan iedereen zijn gang gaan. Omstreeks 12.30 wordt iedereen terug verwacht in het restaurant voor de lunch. Na de lunch is ieder weer vrij om rond te kijken. Omstreeks 17.00 uur stappen we weer in de bus om ergens te gaan genieten van een diner. Al met al hopen we tegen 19.00 uur terug te zijn bij het Duivensportcentrum en kunnen we terug kijken op een heerlijke dag. Uiteraard is het nodig voor de planning om te weten met hoeveel personen we gaan (kaarten bestellen, lunch, diner en grootte van de bus). Wij verzoeken jullie dan ook om vóór 1 mei a.s. door te geven aan ondergetekende of U meegaat en of U komt met of zonder partner. U kunt zich natuurlijk ook al opgeven op de ledenvergadering van 26 maart a.s.

Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst!

Namens het bestuur,

Henk van Driessen

06-11381435

hvd.apeldoorn@gmail.com 

==========================================================================================

De volgende ledenvergaderingen zijn gepland op  :

21 mei 2019

25 mei  2019 - Zaterdag - Met PVA naar Burgers' Zoo

20 augustus 2019

20 september 2019 > Jongdierenavond

10, 11 en 12 oktober 2019 > Midden Veluwe Show

22 oktober 2019

10 december 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten Duivensportcentrum :
Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com