Informatiefolder PVA   

PVA Facebook

Startpagina       Ledenvergaderingen en activiteiten        PVA - Nieuwsberichten       Wat fokt PVA         Gezamenlijk vervoer          Fokkerskaarten, merken en ringen         Links

                          Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis       Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek          Formulieren        Jongdierenavond      Foto's            PVA clubblad

                          Duivensportcentrum        Informatie hoenders      Informatie duiven      Informatie konijnen          Informatie siervogels en watervogels       Informatie overigen  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Dit jaar , 2024 , een Jongdierendag i.p.v een Jongdierenavond  

Erevoorzitter  : M. Berends

Ereleden  :   J. Bredenoort , C. van den Brink ,  D. N van Engeland,  J . van Randwijk  , L . Sneller  ,  J. Schepers  en H. Oosterbroek    

Bestuur

Voorzitter :  M. Berends .                                       

Secretaris :  Mevr.  L .  Jochems   Het Witteveen  13, 7361EJ Beekbergen. tel: 055-5063308  en e-mail: secr.pva.apeldoorn@gmail.com                                        

Penningmeester : Dhr. H.B.  van Driessen ,  e-mail  :  pennm.pva.apeldoorn@gmail.com ,Tel: 06-11381435

2e Voorzitter      : Dhr.  H.B.  van Driessen ,  e-mail : pennm.pva.apeldoorn@gmail.com  ,Tel:   06-11381435

Commissaris      : Mevr. I. Jurriëns, e-mail : bestuur.pva.apeldoorn@gmail.com

Ledenadministratie  : Dhr.  W. Boering   , e-mail  :  ledenadm.pva.apeldoorn@gmail.com

IBAN ( banknummer) :     NL08 INGB 0000 9933 50   t.n.v Penningmeester  P.V.A  Apeldoorn

________________________________________________________________________________________

KLN/NBS-ringen  :   A. van den Brink  , e-mail: a.van.den.brink@upcmail.nl  , Tel:055-5211859

KLN- tatoeage      :  J. Buitenhuis. Tel: 06-10724528

KLN-vaccinatie   :   G.Bredenoort ,  Tel: 06-53317881 (na 18.00u) ,  E-mail :  g.bredenoort@hotmail.com

__________________________________________________________________________________________

 

Redactie en websitebeheerder :    C.Schwering      e-mail :  redactie@pva-apeldoorn.nl . Tel: 06-12332342

________________________________________________________________________________________

Contributie seniorleden € 16,-  ( Per 1-1-2025   Contributie seniorleden € 20,-  )

Contributie jeugdleden: € 6, -

Jeugdleden zijn leden die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn.