Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                                Links

 Onder Kleindier Liefhebbers Nederland vallen een groot aantal soorten hobbydieren:

Kleindiermagazine

Kleindier Magazine is hét kleindiertijdschrift voor iedereen die belangstelling heeft voor één of meer rassen of diergroepen binnen de kleindierliefhebberij: hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels (pluimvee) , konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren (pelsdieren) en sierduiven.

  NBS   De site van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen. =  www.sierduif.nl

Tentoonstellingen

▪  Rooster Kleindierenshows

 Kleindierenshow "Midden Veluwe"     

 Gelderlandshow                                                                                       Zie:P.V.A Gezamenlijkvervoer

 Oneto                                                                                                         Zie:P.V.A Gezamenlijkvervoer

▪  Noordshow Assen                                                                                   Zie:P.V.A Gezamenlijkvervoer

 

 

 

Duivensportcentrum Apeldoorn