Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

Vraagprogramma Jongdierenavond PVA

Vrijdagavond 21 september 2018

 

Foto's  Jongdierenavond 21-9-2018:   PVA Jongdierenavond 21-9-2018

Catalogus Jongdierenavond 21-9-2018: Catalogus

 

 


 

Inschrijfformulier: in clubblad tevens op de website van PVA . Zie Inschrijfbiljet jongdierenkeuring PVA 2018.doc

 

Vrijdagavond 21 september 2018 wordt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn het jongdierenevenement van PVA weer gehouden. Wij als bestuur hopen dat er weer veel dieren worden ingeschreven. Ook dit jaar zal het bestuur alle aanwezigen op deze avond ondersteunen met en hapje en een drankje, om samen op een prettige manier de fokkersresultaten van dit jaar te kunnen bekijken en natuurlijk met elkaar te kunnen bespreken. Ook voor nieuwe fokkers is het zeer leerzaam, daar er ook over de schouders van de keurmeesters mag worden meegekeken en er gelegenheid is om vragen te stellen.

Gevraagd worden jonge dieren in 2018 geboren: Hoenders, Dwerghoenders, Sierduiven, Konijnen in A en B klasse, Cavia’s, Oorspronkelijke duiven en Sier / Watervogels en Serama’s in alle erkende rassen en kleurslagen.

Alle hoenders en konijnen dienen ingeënt te zijn, het entbewijs dient u bij het inkooien te laten zien.

Secretaris jongdierenkeuring:

L.J. Jochems, Het Witte Veen 13, 7361 EJ Beekbergen 055-5063308

Liesbeth_en_gert@gemjo.nl

Penningmeester jongdierenkeuring:

H.B. van Driessen, Apeldoorn 055-3669722 hvd.apeldoorn@gmail.com

Diversen/huishoudelijke zaken:

- Inschrijfformulieren voor 7 september 2018 inleveren Liesbeth Jochems

- Inschrijfgeld per dier € 1,00 te voldoen voor of op de jongdierenavond.

- Konijnen A klas: dieren geboren in januari tot en met maart

- Konijnen B klas: geboren in april of later

- Dieren aanwezig: vrijdagavond 21 september 2018 om 18.30 uur

- (keurmeesters beginnen zodra er een groep compleet is)

- Alle dieren worden in kooien geplaatst. Bij het inkooien ontvangt u een kopie van uw inschrijfformulier, waarop de kooinummers zijn vermeld. Dieren blijven tot het einde van de keuring in de kooien + 22.00 uur. Prijzen worden na afloop van de keuring uitgereikt. Leden die willen helpen tijdens de keuring kunnen dat op het inschrijfformulier vermelden. Het bestuur gaat ervan uit dat na het uitkooien iedereen helpt bij het opruimen.

Prijzenschema:

Per diergroep dienen minimaal 10 dieren aanwezig te zijn, anders wordt er één prijs beschikbaar gesteld.

Hoenders:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Dwerghoenders:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Sierduiven:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Konijnen A klas:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Konijnen B klas:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Cavia’s:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Oorspronkelijke duiven:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Sier/ Watervogels:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Serama’s:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                   € 7,00

Jeugdprijs: bekertje per diergroep