Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

Jongdierenavond  PVA 2022

Vraagprogramma Jongdierenavond PVA

Vrijdagavond 16 september 2022

Inschrijfformulier:  vindt u in het clubblad en tevens op de website van PVA    . Zie: Inschrijfformulier JDA 2022

Vrijdagavond 16 september 2022 wordt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn het Jongdierenevenement van PVA weer gehouden. Wij als bestuur hopen dat u in de afgelopen maanden, met uw dieren gefokt heeft en ook dieren voor de Jongdierenavond wilt inschrijven. Ook dit jaar zal het bestuur alle aanwezigen op deze avond ondersteunen met koffie, thee, limonade, een drankje en wat lekkers, om samen op een prettige manier de fokkersresultaten van dit jaar te kunnen bekijken en natuurlijk die met elkaar te kunnen bespreken. Ook voor nieuwe fokkers is het zeer leerzaam, daar er ook over de schouders van de keurmeesters mag worden meegekeken en er gelegenheid is om vragen te stellen.   

Gevraagd worden jonge dieren in 2022 geboren: Hoenders, Dwerghoenders, Sierduiven, Konijnen in A en B en C klasse en Oorspronkelijke duiven.

Alle hoenders en konijnen dienen ingeλnt te zijn, het entbewijs dient u bij het inkooien te laten zien.

Secretaris jongdierenkeuring:

L.J. Jochems, Het Witte Veen 13, 7361 EJ Beekbergen 055-5063308

secr.pva.apeldoorn@gmail.com

Penningmeester jongdierenkeuring:

H.B. van Driessen, Apeldoorn 06-11381435

pennm.pva.apeldoorn@gmail.com

Diversen/huishoudelijke zaken:

- Inschrijfformulieren voor 31augustus 2022  inleveren bij Liesbeth Jochems, u krijgt een binnen 1 week een bevestiging van ontvangst.

- Inschrijfgeld per dier € 1,00 te voldoen voor of op de jongdierenavond.

- Konijnen A klasse: geboren in januari of februari

- Konijnen B klasse: geboren in maart of april

- Konijnen C Klasse: geboren na april maar minstens 12 weken oud

- Dieren aanwezig: vrijdagavond 16 september om 18.30 uur.

- (keurmeesters beginnen zodra er een groep compleet is)

- Alle dieren worden in kooien geplaatst. Bij het inkooien ontvangt u een afhaalkaart, waarop de kooinummers zijn vermeld. Dieren blijven tot het einde van de keuring in de kooien + 21.30 uur. Prijzen worden na afloop van de keuring uitgereikt. Leden die willen helpen tijdens de keuring kunnen dat op het inschrijfformulier vermelden. Het bestuur gaat ervan uit dat na het uitkooien iedereen helpt bij het opruimen.

- Nagekomen dieren worden wel beoordeeld, maar dingen niet mee met de prijzen.

 

Prijzenschema:

Per diergroep dienen minimaal 10 dieren aanwezig te zijn, anders wordt er ιιn prijs beschikbaar gesteld.

Hoenders:

Fraaiste man              € 7,00           

Fraaiste vrouw € 7,00

Dwerghoenders:

Fraaiste man              € 7,00    

Fraaiste vrouw            € 7,00

Sierduiven:

Fraaiste man              € 7,00 

Fraaiste vrouw € 7,00

Konijnen A klasse:

Fraaiste man              € 7,00

Fraaiste vrouw            € 7,00

Konijnen B klasse:

Fraaiste man              € 7,00   

Fraaiste vrouw € 7,00

Konijnen C klasse:

Fraaiste man              € 7,00  

Fraaiste vrouw € 7,00

Oorspronkelijke duiven:

Fraaiste man              € 7,00   

Fraaiste vrouw € 7,00

Jeugdprijs: bekertje per diergroep