Pva Apeldoorn

 

    Vereniging van Kleindierenliefhebbers

                           Apeldoorn & Omstreken

Opgericht 30 september 1931

               Hoenders , Dwerghoenders , Serama's , Konijnen, Oorspronkelijke duiven,

               Sierduiven,  Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers.

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

Bekijk hier mijn gastenboek.

Website statistieken gratis, LetsStat X1

 

 

 

 

                                                                                    

  De Jongdierenavond van vrijdag 16 september 2016 gaat NIET door. Zie PVA Nieuwsberichten .

RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren + entformulier zie: PVA Nieuwsberichten

 

Ereleden                      : B.de Bruin,  L.Sneller ,   J.Bredenoort  en  C. van den Brink

Ereleden Sport & Nut : A.Boks, D.N van Engeland , H.Jochems ,  en J.van Randwijk

 

Bestuur

Voorzitter     :       M.Berends : Tel: 055-3011985 / e-mail martien.berends@hetnet.nl 

Secretaris     :       Dhr H.H. Oosterbroek,Rijksstraatweg 239 , 7395MC Teuge

                            Tel: 055-3231371

                            E-mail: hh.oosterbroek@kpnmail.nl                           

Penningmeester : H.B.van Driessen ,  e-mail hvd.apeldoorn@gmail.com ,Tel: 055-3669722

2e Voorzitter   :   H.B.van Driessen ,  e-mail hvd.apeldoorn@gmail.com ,Tel: 055-3669722    

_________________________________________________________________________________________

IBAN ( banknummer) :     NL08 INGB 0000 9933 50   t.n.v Penningmeester  P.V.A  Apeldoorn

___________________________________________________________________________________________________________________

2e Penningmeester :   Vacature

2e Secretaris      :   C.J. de Krieger   

Commissaris        :   J.R.C Brouwer          

Commissaris         :   vacature

_________________________________________________________________________________________

KLN/NBS-ringen  :   A.van den Brink  ,e-mail:  a.van.den.brink@chello.nl , Tel:055-5211859

KLN- tatoeage      :  C.J Krieger. Tel:055-5411347

KLN-vaccinatie   :   Dhr H.H. Oosterbroek , e-mail: hh.oosterbroek@kpnmail.nl ,Tel: 055-3231371

_________________________________________________________________________________________

 

Redactie:    C.Schwering      e-mail   redactie@pva-apeldoorn.nl

Website beheerder: websitebeheerder@pva-apeldoorn.nl

___________________________________________________________________________________________________________________

Contributie seniorleden 12,-

Contributie jeugdleden: 6,00

Jeugdleden zijn leden die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn.

_________________________________________________________________________________________

PVA-Clubblad

Vr elke ledenvergadering krijgen de P.V.A leden het clubblad.

Hierin staan o.a. Namen -adressen en telefoonnummers van bestuursleden(zie hierboven),de AGENDA van de komende ledenvergadering, Mededelingen, Notulen vorige ledenvergadering, Geplande ledenvergaderingen, Over Gezamenlijk vervoer, Gebruik DSC en kooien door Speciaalclubs,Prijzen Fokkerskaarten -   Merken/Ringen, Ringenformulieren en over de mogelijkheden van uitbroeden.( Data, adres, prijs e.d.)Tevens enkele advertenties.En verder...dat is elke keer weer een verrassing.